Laurdag kunne det lett ha skjedd ei skredulykke i Skjerdingfjellet i Todalen. Det var ei guppe på tre utanlandske skituristar som tok seg opp fjellsida som løyste ut skredet, fortel Ola Bruset til todalen.no.http://todalen.no/30-meter-unna-skredet/

Bruset hadde vore på skitur til Bjøråskaret, da han fekk sjå at det var tre skituristar på veg opp fjellsida i nærleiken av Skjerdingfjellslåa.

Snøskredet hadde stor fart da det kom nedover fjellsida, og det har ikkje vore muleg å kome seg unna dersom raset hadde treft dei to som kunne betrakte skredet på ca 30 meter hald. Det var den eine skituristen som løyste ut skredet.