Sunndal kommune har nylig vært på befaring på flere eiendommer på Mæhle og i Ålvundfjord hvor det har vært lagret biler og andre gjenstander. Nå må eierne rydde opp.

På Mæhle registrerte plan-, miljø- og næringstjenesten ulovlig lagring av brukte gjenstander og ulovlig forsøpling på to eiendommer.

– Dette besto av vrakede biler, busser, campingvogner, traktorer, hengere, sykler, snøscootere, 4-hjulinger av ulik størrelse, med mer, heter det i et brev til eier av eiendommene.

Nå får eieren frist til 31. januar med å sende skriftlig tilbakemelding om at han har ryddet opp. Dersom dette ikke skjer, pålegges eieren å rydde på eiendommene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven. Kjøretøy inneholder mange miljøfrlige stoffer som kan medføre forurensning av grunnen.

I Ålvundfjord talte kommunen opp ni utrangerte biler. Eieren forklarte at flere biler nylig var blitt hentet fra eiendommen, og at alle bilene skal fjernes innen utgangen av året. Eieren lovte også at restartikler som dekk, motorer og annet skal sorteres og sendes til godkjent mottak så snart som mulig, og før årsskiftet. Han forklarte at skruing på bil har vært og er en svært viktig hobby, og at det kan bli aktuelt å drive med noe hobbyvirksomhet med utrangerte biler også i framtida. Imidlertid lovte han å rydde opp, legge duk og nye masser, før eventuell oppstilling av nye biler.

Kommunen vil i januar foreta ny befaring for å påse at eiendommen er ryddet.

Tidligere er det vedtatt politisk i Sunndal at det kan lagres inntil tre biler uten skilt på eiendommer i kommunen.