Det er Meteorologisk institutt som melder det på sin nettside yr.no. Sesongvarselet gjelder for perioden desember-februar. Instituttet skriver at beregningene antyder at gjennomsnittstemperaturen for Norge vil ligge mellom cirka 1,5 og ca. 2,5 grader over normalen. De største avvikene fra det normale vil trolig komme over midtre deler av Sør-Norge. Minst avvik ventes langs kysten av Vestlandet og Nord-Norge. Varselet viser et gjennomsnitt over tre måneder og sier ingen ting om den enkelte måned i perioden. En måned kan bli varmere enn normalen, den neste kaldere, mens den tredje kan være normal. Dette sesongvarselet sier ikke noe om vind eller nedbør.