Miljødirektoratet vil ha en annen inndeling av jaktvald i Norge enn det er i dag. Direktoratet ser for seg en tredeling. Et storvald, gjerne en hel kommune, under der områder og under der jaktlagene. Dette for å forvalte storviltet på en bedre og mer effektiv måte enn i dag.

For eksempel er Surnadal ett storvald som får tildelt 200 storvilt. Utfra tellinger fordeles kanskje 60 dyr til område Stangvik. Sonen fordeler til de ulike jaktvaldene.

Ved å ha et storvald kan det holdes igjen dyr ved tildeling til de ulike områdene. Dette fordi man av erfaring vet at det kan bli feilskyting, det vil skytes skrapdyr og det kan være behov for ekstratildeling. Slik det fungerer i dag får hvert enkelt jaktvald tildelt antall dyr og er låst til det og ved feilskytinger blir det politianmeldelse, sistnevnte forsvinner ved endret forvaltning.

- En arbeidsgruppe bestående av 12 grunneiere er nedsatt for å jobbe fram storvald og områder med vedtekter og stiftelsesmøter, forteller viltforvalter Tore Gjul i Surnadal kommune, sekretær for arbeidet.

Årets jakt går etter gammel ordning. Vårtellinga i Surnadal viser det minst er 800 storvilt i Surnadal. Dette borger for ei bra jakt. Hjortejakta starter i dag, 1. september.

- Det er minst like mange dyr som det har vært tidligere år, sier Gjul.

I fjor blei det tildelt 587 hjort til avskyting i Surnadal 369 blei felt, 102 elg blei tildelt og 75 rapportert skutt. I år er kvoten på hjortevilt 580 dyr, hvorav 315 frie.