23 søkere til denne lederjobben – derfor blir ikke søkerlista offentliggjort