Viser og Evert Taube tolkninger kartfult framført,  forførte Kleiva-publikum 17. mai.

Publikum sang med på kjente viser som "Fredrik Åkare". Göran Frstorp gjorde seg på Kleiva.

Årets Kleivakveld var en fin 17. maifest.