Rindal kommune vil markere 70-årsjubileet for frigjøringen av Norge 8. mai sammen med veteraner fra krigen og fra deltakere i internasjonale styrker. Men å finne disse har vist seg ikke å være så enkelt.

Samtlige kommuner i Norge har fått en oppfordring fra Forsvarsdepartementet og fra Forsvarsledelsen om en særskilt markering av 8. mai i år.

Det er nemlig 70 år siden fredsvåren og frigjøringen av Norge 8. mai 1945. 8. mai er også den nasjonale veterandagen, og Rindal kommune ønsker å foreta denne markeringen sammen med alle krigs- og FN-veteraner fra Rindal.

Ordfører Ola Heggem og kulturkonsulent Morten Møller møtes foran plaketten over veteraner fra 2. verdenskrig ute i gangen i Rindalshuset for å framføre en aldri så liten etterlysning.

Kommunen har noenlunde greie på gjenlevende fra 2. verdenskrig, men å få oversikt over dem som har deltatt i internasjonale styrker i tida etter krigen, har vist seg å bli mer av en hodepine.

FN-soldater fra Rindal har deltatt i innsatsstyrker i Gaza, Sør-Libanon, i Bosnia-Hercegovina og i Afghanistan, men forsvaret leverer ikke ut navnelister over veteraner bosatt i kommunen.

– Vi vet at minst 17 personer fra Rindal har deltatt i forsvarets internasjonale operasjoner bare siden 1978, og nå håper vi at alle disse, og eventuelt de vi ikke har oversikt over, vil ta kontakt med oss slik at de kan motta en invitasjon til 8. mai-markeringen, sier ordfører Ola Heggem.

Markeringen vil skje på frigjøringsdagen – altså 8. mai – i Rindalshuset der det blir lagt opp til en enkel servering med sosialt samvær.

Det er mye fellesskap i bare å ha avtjent vanlig verneplikt, men det viser seg gjerne at de som har vært utenfor landet i tjeneste i krigsherjete land, har ekstra mye å snakke om.