Barnas Røde Kors (BARK) startet opp på Sunndalsøra i høst og fikk en pangstart.

Det går fram i en pressemelding fra den nye avdelingen av Barnas Røde Kors.

Oppstarten ble beskjedent annonsert for å få en rolig start, men etter noen kvelder så var gruppa fylt opp med ivrige, entusiastiske unger - og det er allerede venteliste på plasser.

- Dette er helt i startgropa, så vi vil sikre at ungene får en god opplevelse og at lederne får litt erfaring før gruppa eventuelt blir økt.

BARK er et gratis fritidstilbud for barn i barneskolealder, med allsidige aktiviteter som spenner seg fra lek til friluftsliv.

- Førstehjelp er i fokus og alle skal lære seg grunnleggende førstehjelp og det er fantastisk å se hvor interesserte og lærevillige de er.

Aktivitetene kan være: vettig bruk av kniv, knuter, bålpanne, turer, kjøkken, skadesminke med behandling og kart og kompass, for å nevne noen.

Den lokale avdelingen tar i bruk hele Røde Kors-huset på Furu og vil bruke nærområdet aktivt.

- Her er det full rulle i alle rom, på uteplassen og i nærområdet. Målet er å få gode mestringsopplevelser og ikke minst så skal vi ha det moro.

BARK Sunndalsøra består nå av 20 unger og 6 voksne og avdelingen har tatt navnet BARKebillene.

- Det er en harmonisk gruppe med stort mangfold og det er engasjerte foreldre som viser oss tillit, understrekes i pressemeldingen.

- Ved henting, blir foreldre dratt inn av ungene og lagt i sideleie, de tar seg også tid til å være med å grille pinnebrød og slå av en prat. Her føler vi at kjemien er god.

BARK-lederne har ulik bakgrunn og kompetanse, men fellesnevneren er å ha det gøy sammen med ungene.

- Vi har også mange gode støttespillere, deriblant BARKebillebesteforeldre og andre kunnskapsrike i nærmiljøet , som gir  moro og læring for både store og små. Vi voksne i BARK føler oss heldige som får lov til å ha det så moro i lag med en så flott gjeng med unger og vi gleder oss til hver BARK-kveld, heter det i pressemeldingen.

- Nå kommer mørke kvelder og snart er vinteren her med nye spennende aktiviteter.