Som ventet er Todalsfjordprosjektet plassert på andreplass etter Nordøyvegen i fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik og samferdselssjef Arild Fuglseth sin innstilling i forbindelse med rulleringen av investeringsprogrammet for fylkesveger for perioden 2016-2023.

Etter dette ligg flere fjordkryssingsprosjekt i uprioritert rekkefølge.

Les saken på rbnett.no