Det er Sunndal folkebibliotek, fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal og IKA - interkommunalt arkiv for fylket - som står bak prosjektet "Lokalarkiv i bibliotek". Sunndal er en av fem kommuner som samarbeider med fylkesbibilioteket og IKS om å gi innbyggerne innsyn i dokumenter fra kommunen. IKA har blant annet sørget for å avfotografere og legge ut protokollene fra kommunestyre- og formannskapsmøter fra disse fem kommunene på internett, og der kan den som ønsker lese referat og vedtak slik de ble skrevet, for kanskje flere tiår, ja, kanskje hundre år, siden. I tillegg finnes det andre lokalhistoriske dokumenter i arkivet, som protokoller, saksmapper og brev, som du kan få tilsendt kopier av, dersom du tar kontakt med arkivet. Eller kanskje vil du lese gjennom hele protokollen? Da kan du få den tilsendt til biblioteket, hvor du kan lese gjennom den, og eventuelt få tatt kopier. Det er i et brev til Sunndal kommunestyre i 1946 det står å lese: ”Jeg har fra lensmannen mottatt krav om kr. 50,- i hundeskatt. Jeg hadde en buhundvalp i ca. fem måneder, da jeg slog den i hjel, jeg ber derfor herredstyret om De vil se bort fra dette noe tvilsomme skatteobjekt og eftergji mig denne skatten.” I et annet kommunalt dokument fra samme år går det fram at det var registrert 46 hunder i kommunen: For det meste buhunder, men det fantes også elghunder, en fuglehund og en schæfer i lista over husdyrbestanden. - Vi kan ikke ta vare på alt av gamle dokumenter. Men noe dokumentasjon må en ha for å vite hvordan samfunnet var før, sier Gunnar Morsund, prosjektkoordinator. Han er nå spent på responsen fra folk: - Nå prøver vi ut dette fram til neste år, for å finne ut av interessen. Dersom folk er interesserte, vil vi fortsette arbeidet med å registrere og gjøre materialet tilgjengelig. Les mer om saken i papirutgaven fredag!