Det er Den norske Matfestivalen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Bioforsk Økologisk som skal dele ut utmerkelsen under matfestivalen i Ålesund. Anita Land ved Bioforsk på Tingvoll sier prisen skal deles ut til ei bedrift eller en person som omsetter ett eller flere økologiske produkt. Prisvinneren eller prisvinnerne skal gjennom sitt virke ha vist at de har forståelse for det økologiske konseptet. Produktleveransene skal være profesjonelle og sikre, og holde en høg standard. Produktene skal i hovedsak omsettes gjennom dagligvarehandelen.

Det er sjette året prisen deles ut. Tidligere vinnere er Rørosmeieriet, Trygve og Erna Sundt, Godt Brød, Tine BA, Balholm AS og Homlagarden. Fristen for å komme med forslag er 1. august.