PERMITTERINGER: Blir det ikke oppstart av Su3 før høsten, går det mot permitteringer ved Hydro Sunndal.

Sunndal Kjemiske Fagforening informerte sine medlemmer i et møte mandag kveld om at det går mot permitteringer ved Hydro Sunndal til høsten. Det eneste som kan stoppe permitteringene, er oppstart av Su3.

Leder i Sunndal Kjemisk, Eivind Torvik, opplyser at det er framforhandlet utsettelse av permitteringer ved Hydro Sunndal fram til uke 35.

Dermed går det mot permitteringer fra første uke etter den ordinære ferieavviklingen – så sant ikke en oppstart av Su3 kommer før den tid.

– Permitteringene blir i størrelsesorden 30 ansatte, fordelt på ledelse, stab og operatører, forteller Torvik. Fagforeningen har jobbet for å unngå permitteringer i lengre tid. Blant annet har de ansatte tatt ut sine restferiedager og opparbeidede avspaseringsdager, og operatører er flyttet mellom avdelinger. Nå må foreningen konstatere at datoen for permitteringer er satt.

– Vi har greid å framforhandlet utsettelse av permitteringer fortløpende siden oktober i fjor, og sjøl om vi sjølsagt skulle ønsket lengre utsettelse, er vi glade for den utsettelsen vi har fått til.

Ikke rullerende

Det er ikke klart hvor permitteringene kommer.

– Vi skal bruke tida fram mot 27. august godt og se på bemanningssituasjonen. Vi har god tid på oss til å diskutere både antall og måten vi vil gjennomføre permitteringene på – med medlemmene våre i medlemsmøter, og med ledelsen i forhandlinger.

Sikkert er det at det ikke blir rullerende permitteringer, som en tidligere har gjennomført ved Hydro Sunndal. Fra 1. januar i år ble arbeidsgiverperioden for permitterte arbeidstakere utvidet fra fem til ti dager, og dette umuliggjør rullerende permitteringer, forklarer Torvik.

Su3

– Nå må vi bare skubbe på videre for full oppstart av Su3, som vil nullstille alt som heter permitteringer igjen.

– Tidligere har det vært sagt at oppstart tidligst vil komme i løpet av våren. Tror du på oppstart før august?

– Vi jobber mot det målet. Men markedssituasjonen er fortsatt tøff.

Torvik avslutter:

– Det er helt forferdelig nå at vi er i det tredje året uten full drift i Su3. Det er en situasjon som sliter veldig på alle. Heldigvis har vi drift i noen av ovnene, uten dem hadde det vært helsvart. Det er også verd å merke seg at ovnene som er startet drives særdeles godt, noe som er meget viktig med tanke på videre oppstart.