Brann i skorstein i enebolig - naboen oppdaget flammer fra pipa