Skredet på Hennset: – Det burde ha vært avklart før arbeidene ble satt i gang.