Oppretter foretak for å produsere film og TV samt selge klær