– Sett i sammenheng med markedsutviklingen og svak etterspørsel, blir fjerde kvartal likevel svært god