Vinden røsket opp trær og blåste stein av taket på bårehuset

foto