Avdekket forurensede masser ved Røv bru - prosjektet kan bli forsinket

foto