Fraråda bading fleire stader nyleg. No er dei friskmeldte

foto