På Østlandet er det skogbrannfare, men når blir det vår her?

foto