Sprer seg: – Har du en potetåker er sannsynligheten høy for at du nå har tørråte

foto