Foreslår å legge ned Eldreombudet: - Dette må ikke skje!