– Vi står i ein veldig krevjande økonomisk situasjon

foto