Vedtok å ta arealet til Heggset ut av reguleringsplana

foto