Foreslår å budsjettere med 22 millioner i underskudd

foto