Utbytteskatt gir mer penger i kassa til kommunene - positivt sier kommunedirektør