Disse søkte på stillingen som miljøveileder – og hun fikk jobben