Dette sier den nye kommuneoverlegen om smittesituasjonen i høst og vinter