Systemsvikt i barnevernet: Kan ta dager å avdekke hvor mange kommuner som er rammet, opplyser Visma