Taga Foods er en betydelig leverandør blant annet av spansk spekemat til det nordiske markedet. Taga ble etablert i Norge i 1994, og i år 2000 startet Taga samarbeid med danske Tulip Food Company og lanserte sine første produkt til dagligvarehandelen.

Taga er markedsleder på spanske kjøttprodukter i Norge, og har i dag godt etablerte partnerskap med håndplukka spanske produsenter, samt et moderne behandlingsanlegg i Danmark.

Nå vil altså Taga Foods AS starte opp igjen virksomheten sin i Valsøyfjorden, i lokalene som nå har stått tomme i fire år. Selskapet fokuserer på god og rein kjøttmat med gode håndverkstradisjoner, uten kunstige tilsettingsstoffer. Dette vil de videreutvikle her.

– Tanken er å hente gode, reine kjøttprodukt med god smak både fra Italia, Spania og ulike steder i Norge, og pakke disse i mindre enheter og gjøre dem mer forbrukervennlige i Valsøyfjorden, før videre distribusjon ut til butikker over hele landet. Det forteller administrerende direktør i Taga Foods AS, Torbjørn Tanem, som legger til at Taga i dag distribuerer ut til mellom 1600 – og 1700 butikker.

Ansetter seks

Planene i Halsa innebærer altså en videreutvikling og i større grad satsing på lokalmatproduksjon.

– Vi ser en stor interesse for lokalprodusert mat hos forbrukerne, og den type produksjon er vi interessert i å videreutvikle. Vi vil se på hvordan vi produserte varene for noen tiår siden, bruke gamle resepter og pakke produktene i nye, fristende – og forbrukervennlige pakninger. I tillegg vil vi også ta med gode, reine kjøttprodukter fra Italia og Spania, sier Tanem.

Oppstart i Valsøyfjorden er planlagt allerede fra januar 2017. Det innebærer at bedriften trenger seks arbeidstakere innen den tid.

– Vi håper å finne dyktige, lokale krefter som vil være med og utvikle dette over tid. For å kunne starte produksjonen i januar trenger vi seks personer med oss på laget, deriblant en leder som vil ha tett kontakt mot kontoret i Trondheim.

Alt under samme tak

For fire år siden ble fabrikkvirksomheten i Valsøybotn nedlagt etter sju års drift, men de forholdsvis nye lokalene står tomme og klar til bruk.

– Vi hadde tidligere to virksomheter i Valsøyfjorden, og vi har jo fortsatt en virksomhet der allerede; Taga Enge – tidligere Snekvik Kjøttindustri – en bedrift med tradisjoner som skriver seg helt tilbake til 1935. Dette ledes av Kjell Otnes, som i dag har med seg seks-sju personer. I de tomme lokalene våre planlegger vi nå ny produksjon, og ambisjonen er å videreutvikle og få samlet alt dette under samme tak, forteller Tanem.

Dette krever investering og utbygging, og i løpet av to-tre år tror han dermed dette kan utvikles til å bli 15–20 arbeidsplasser.

– I 2015 omsatte konsernet totalt for nesten 95 millioner kroner. En sånn oppstart i Valsøyfjorden medfører store investeringer, så vi har forventninger om en omsetning på 25 millioner her med den aktiviteten vi tilfører.

Inviterer til info – møte

Tanem understreker at det altså ikke bare dreier seg om oppstart av ny virksomhet, men at det handler om å sikre og videreutvikle alt dette for framtida.

– Vi vil bygge videre og utvikle det miljøet og de lokalene vi allerede har der. For et lite lokalsamfunn tror jeg dette vil bety mye. Nå er det bare om å gjøre å finne de riktige folkene, sier han.

Ny aktivitet og nye arbeidsplasser er en nyhet som leder i Halsa næringsforening, Tormod Ellingsen, naturligvis er veldig glad for.

– Ja, dette er noe som vi alle her i Halsa har ventet lenge på, så jeg er kjempefornøyd med at de nå ønsker å starte opp igjen produksjonen, sier han.

Onsdag i neste uke inviteres det til informasjonsmøte. Møtet blir i sekstida i amfiet ved skolen på Liabøen, der alle interesserte får høre mer om disse planene.