- Vi skal inn i omstillingsarbeid og har etterslep