Som kjent har Sunndal kommune som målsetting å bli den sprekeste kommunen i Norge. Kommunen har tatt initiativ til en frisklivsbølge som skal skape engasjement, entusiasme, aktivitet og dermed bedre folkehelse i Sunndal – med bedre arbeidsmiljø og redusert sjukefravær som resultat. I første omgang er det kommuneansatte som har vært målgruppa, men også lokale bedrifter er invitert til å delta. Statnett, Statkraft og Sunndal Sparebank er allerede med, og Hydro Sunndal Metallverk har også delvis takket ja til invitasjonen. Dermed er det en stor del av arbeidstakerne i Sunndal som nå er omfattet av frisklivsbølgen. Og målet er at enda flere nå skal bli med.

Konkurrere

10. april inviteres alle medlemmene i Sunndal næringsforening til informasjonsmøte i rådhuset, hvor de kan få høre mer om mulighetene som ligger i samarbeidet som er inngått med TV 2 Sporty. Blant annet kan trimmere få tilgang til en nettløsning og en app for trimkonkurranse på arbeidsplassen. Det kan konkurreres både internt på bedrifter og mellom bedrifter.

– Vi ser også for oss at lag og foreninger kan være med på dette, sier folkehelsekoordinator i Sunndal, Anne Berit Vullum.

Tilgang til treningsverktøyet på nett vil koste noen hundrelapper per person.

– Men det er ikke mer enn hva en halv dags sjukefravær i året koster, smiler Vullum.

– Vi er spente på responsen, og håper nå flere bedrifter vil være med og ta denne utfordringen.

Casting

TV 2 har som tidligere omtalt i Driva tent på det lokale folkehelseprosjektet i Sunndal, og gjennomførte før påske casting for å finne fram til tre personer de ønsker å følge tett i en programserie som skal gå på tv til seinhøsten og vinteren. Minst 30 personer møtte fram, og det var også flere som tok kontakt i ettertid. Hvem som blir valgt, vil mest sannsynlig bli klart i løpet av neste uke, tror Vullum.