Landskapsarkitektene Bjørbekk og Lindheim AS har utarbeidet en mulighetsstudie for et spektakulært utkikkspunkt ved Svøufallet i Åmotan. Oppdraget fikk de av plan-, miljø- og næringstjenesten i Sunndal kommune høsten 2012. Prosjektet er ett av fem «fyrtårn» som skal være med på å trekke turister til Sunndal. Åmotan er helt unikt med fosser, elver og kulturlandskap, og en har ambisjon om å utvikle dette slik at opplevelsesverdien blir helt spesiell, kanskje kan dette bli ett av de mest spektakulære utkikkspunkter i landet.

Plansjef Gunnar Olav Furu fikk mulighetsstudien fra arkitektene rett før helga, og sier han synes den er svært spennende. Her presenteres to mulige løsninger, som er ulike både i omfang og pris. Studien legges fram for politikerne i teknikk-, miljø- og kulturutvalget 6. juni.

To løsninger

Det første alternativet består av to hovedelementer; en utsiktsplattform langs ytterkanten av muren rundt Storsvingen, samt en paviljong med eksponert utsiktsterrasse. Paviljongen vil være formet som en rettkantet trekasse, åpen i begge ender, som vil oppleves som en passasje fra en trygg posisjon «på land» til en luftig posisjon på en utsiktsbalkong hengende ut over fossefallet. Kassen vil ha små glugger for utsyn på begge sider. Den gir mulighet for opphold, og gir le mot vind og ly mot nedbør. Arkitektene ser for seg at et par busslaster eller en skoleklasse vil kunne samles inne i paviljongen, og at det ute på balkongen vil være plass til 10-15 personer.

Alternativet har en kalkulert entreprisekostnad på 4,7 millioner kroner.

Det andre alternativet vil ha kapasitet til å ta imot mange mennesker, og vil også ha flere bruksmuligheter. På et øvre plan bygges en utsiktsplattform etter samme prinsipp som i det første alternativet. Fra dette planet går en trapp langs yttersiden av Storsvingens mur ned til nedre plan, hvor en gangplattform bygges langs murkanten og følger svingens kurving fram til en kommer ut i høyde med fylkesvegens kjørebane et stykke ned i bakken. En gangkulvert bygges under vegbanen fra nedre plan og føres vannrett ut på parkeringsplassen nedenfor svingen. I motsatt retning strekkes gangløpet fra kulverten ut over fosseløpet på en balkong som går cirka 15 meter utenfor Storsvingens mur.

Entreprisekostnaden for dette alternativet er kalkulert til 11,5 millioner.

Bygge videre på

Begge alternativene er basert på en ide om optimal opplevelse av fossefall, høyde og luftighet.

– Dette er gode utgangspukt vi kan bygge videre på, sier Furu, og legger til:

– Selv om innstillingen ikke er klar ennå, tror jeg nok mye taler for den enkleste løsningen.

Så langt er det ikke brukt kommunale midler på prosjektet.

– Det kommer vi heller ikke til å gjøre i år, men det vil komme i budsjettdiskusjonene for neste år.