Bårdshaugen er en privat, foreldreeid barnehage. Fem aksjeposter tilsvarer en fulltidsplass. Yngre søsken kan arve de fem aksjepostene, og når foreldrene ikke trenger aksjepostene lenger, kan de selge dem videre til foreldre som står på venteliste. – Dette medfører sterk eierskapsfølelse til barnehage og dertil sterk dugnadsånd, sier vikarierende styrer Karina Dønheim. Hun forteller om en spesiell hendelse i forbindelse med dugnad da foreldrene trillet inn 9 kubikkmeter med støpesand på 40 minutter. – Dette er raskere enn en gravemaskin ville ha gjort det, sier hun. Barnehagen startet som Surnadal barnesenter i 1987 i kjelleren i det som nå er Amfi. I 1990 flyttet barnehagen inn i de nåværende lokalene på Bårdshaugen og tok navnet Bårdshaugen barnehage. I begynnelsen leide barnehagen lokalene av kommunen, men etter hvert ble vi i stand til å kjøpe. Så nå holder vi altså til i selveide lokaler, smiler hun. I 2001 ble det i tillegg startet naturbarnehage i Sæterlia. Begynnelsen var en lavvo med duk, men dugnadsinnsatsen til foreldrende lot ikke vente på seg her heller. Snart sto en nybygd gamme klar på område med mulighet for ungene til å komme inn og varme seg. Barnehagen kan nå vise til tre avdelinger. – Det er den eneste private barnehagen i bygda, men vi har et utmerket samarbeid med Surnadal kommune. Vi blir inkludert både i møter og i kursvirksomhet, samt at kommunen har tilsynsordning her på barnehagen, forteller hun. Les mer i onsdaegns Driva