Vil bruke 3 millionar kroner på oppgradering av idrettshallen

foto