Mindre sommertrafikk i 2022 – men flere ulykker

foto