- Tragedien er i ferd med å gå opp for folk, sier sunndaling bosatt i Kongsberg

foto