Får ikke redusert fartsgrensen på denne strekningen

foto