Får ikke redusert fartsgrensen på denne strekningen