Varslet om prikker etter alkoholservering for russ. Saken er nå enstemmig avgjort

foto