Ikke siden 1950 har dette skjedd i jordbruksoppgjøret

foto