– Dette er ikke på liksom. Dette er en jobb dere skal gjøre for andre