Rektoren for Kulturskolen på indre Nordmøre peker på at øvingsrommet den store elevgruppen har i dag, er utstyrt med flytende golv spesielt egnet for dans – og med speil på veggene. Salen ligger også nær scenen, og er dermed godt egnet for bruk og oppvarming i forbindelse med opptredener i storsalen. Nå er tanken at Svorkasalen skal brukes som møterom på heltid. Kulturen må altså vike for det kommersielle.

Elever ut av huset

– Jeg har ikke fått beskjed om når vi må ut, men jeg regner med at vi blir værende her på huset ut dette skoleåret, sier Larsen. Da kulturhuset i Surnadal ble bygd, var hele kulturskolens tilbud – med administrasjon – tiltenkt plass i kulturhuset. Sammen med biblioteket skulle kulturskolen sørge for den daglige pulsen i huset, med brukere ut og inn av dørene hele ettermiddagen. Dette ser nå ut til å smuldre ytterligere. Kunstfaget, med rundt 40 elever, fikk aldri de lokalene tilbudet var tiltenkt, og er i dag plassert i godt egnede lokaler på Surnadal ungdomsskole. Nå skal dans og drama med hundre elever følge etter ut av kulturhuset. Det som da blir igjen av kulturskolen i kulturhuset, er rockerommet og en del instrumentalopplæring – pluss administrasjonen.

Samspillet svekkes

– Når et tilbud flyttes ut, vil jeg som rektor automatisk miste noe av kontakten med elever og lærere. Også den naturlige kontakten med foreldrene knyttet til øvingstimene vil forsvinne. Jeg er helt sikker på at både dans og dram skal få det bra hos nye leietakere, men kulturskolen som samlet tilbud – med samlokalisering, kan bli svekket. Samspillet mellom disiplinene vil bli vanskeliggjort, og det vil også bli verre å legge godt til rette for elever som deltar på flere disipliner. Skjer alt på samme huset, er det enklere. Det sier seg selv. Du kan lese mer om saken i papirutgaven fredag. Les også dagens leder, med samme tema - følg linken til høyre i saken.