Trygg Trafikk sin foreløpige statistikk over trafikkdrepte i Møre og Romsdal for mars og hittil i år, viser en halvering av antallet døde sammenlignet med fjoråret.

Ingen omkom i trafikken i fylket i mars, mot to året før. Antallet forulykkede i årets tre første måneder er to, sammenlignet med fire på samme tid i fjor.

Driva beklager å ha sett feil på tallene i en tidligere publisert artikkel om emnet.

På landsbasis døde 12 mennesker i trafikken i mars i år. Det er over tallet fra i fjor, men en under snittet for måneden de siste fem år.

Det var ni bilførere og tre bilpassasjerer som døde på veiene i mars 2013. Av disse omkom ni personer i kollisjon med annet kjøretøy og tre i eneulykker (utforkjøring). Åtte av de døde var menn og fire var kvinner.

Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.