Landbruk Nordvest sier bondeorganisasjonene i år krevde et oppgjør på 950 millioner kroner, noe som er langt under hva de kunne ha krevd om de tok utgangspunkt i EU-standarden.

Staten har på sin side tilbydd bøndene 90 millioner kroner – skammelig og provoserende, er reaksjonene.

Dette tilbudet ble i dag revidert og hevet opp til 295 millioner kroner, hvilket tilsvarer en inntektsøkning på 3,1 % - likt med generell lønnsvekst.

Landbruk Norsvest seier om gapet skal tettes (gapet mellom bondens inntekt og gjennomsnittlig industriarbeiderlønn) og om det skal bli samsvar mellom mål (økt sjølberging) og realitet (rammevilkår), er dette et minimum av hva som skal til.

- Ord må følges opp av handling, ellers blir det kun tom retorikk, sier Rune Sjåholm i Landbruk Nordvest.

Landbruk Nordvest sier i forhold til hva staten måtte ha punget ut med dersom nivået i EU skulle følges, er 3,1 % prosent og nesten 295 millioner småpenger.

Det samme kan sies om bøndenes krav (950 millioner kroner, som tilsvarer en inntektsvekst på 7,1 %)

Nivåheving opp til EU innebærer 3 milliarder kroner i budsjettstøtte.

- Bondeorganisasjonene er moderate og bør heies fram i stedet for å bli møtt med en knyttneve, sier Rune Sjåholm i Landbruk Nordvest.