– Det var utrolig artig at han tok seg tid til å hilse på oss, han brukte faktisk mer tid enn planlagt, og vi hadde en god prat, sier daglig leder i Soleis, Sigrid Lillebråten.

Soleis tilbyr egenutviklet, interaktivt undervisningsinnhold. Dermed er Bett-messa for digitale læremidler i London en viktig arena å gjøre seg bemerket på. Lillebråten og makker Eir Husby besøkte messa for fjerde året på rad i år – og stilte for første gang med egen stand, hvor de kunne tilby ferdige fagpakker med innhold, klare for salg.

– Det var veldig godt å ha et ferdig produkt å vise fram og selge, med prisliste og det hele, det utgjorde en stor forskjell fra tidligere, sier Lillebråten.

– De to første åra vi var på messa, var det mest for å se oss rundt og sondere litt, og i fjor deltok vi sammen med et ungarsk forlag vi samarbeider med. I år sto vi helt aleine. Vi fikk svært god mottakelse fra dem vi definerer som sluttbrukere, men vi fikk også mye oppmerksomhet fra forlag og potensielle samarbeidspartnere. Mange var innom hele tida, vi snakket både norsk, svensk, dansk, tysk, engelsk og spansk – og det ble sagt fra arrangørene av messa at vår stand var blant de mest besøkte.

Giske

Og ett besøk var ekstra artig. Soleis var på forhånd informert om at næringsministeren ville ta turen innom, og så fram til det. Giske brukte mye tid på jentenes stand.

– Jeg har inntrykk av at han likte det han fikk se og høre. Vi snakket om flere ting, for det første om den rivende teknologiske utviklingen, og hvordan den norske skolen skal være i stand til å henge med på den. For det andre snakket vi om hvordan det er å være gründer i Norge i dag. Utfordringen er ofte finansiering – det er når det trengs som mest det er vanskeligst å få pengene, ikke minst i vår bransje. Vi må gjennom en lang utviklingsfase for våre produkt før vi kan begynne å selge – «blodbadet», som den kalles, perioden med utvikling, hvor det kun er utgifter, ingen inntekter.

Ifølge Lillebråten ga ministeren uttrykk for at han var imponert over Soleis da han litt seinere på dagen møtte direktøren for Innovasjon Norge i Storbritannia.

– Han hadde framhevet Soleis etter besøket på messa. Koblingen distrikt, teknologi og jenter er ikke bestandig noen ulempe, ler hun.

Selger produktet

Soleis er nå etter flere år med utvikling av produktet i gang med innsalg. Selskapet har ansatt egen selger, tilknyttet «distriktskontoret» i Oslo, og det pågår forhandlinger med flere skoler i hele landet. Parallelt driver selskapet videreutvikling av produktet.

– Vi selger et fullverdig produkt nå, men videreutvikling er også like viktig som før.

Men selskapet ser også for seg et større marked på sikt. Og har sikret seg kontakter og medspillere både i Storbritannia og USA. Ikke minst etter et lærerikt og nyttig opphold i Silicon Valley i fjor.

– Vi er på tur opp og ut av «blodbadet». Om noen måneder regner vi med å ha kontrakter underskrevet. Etter mye slit og strev ser vi at vi greier å lande konkrete avtaler også – og det gjør utrolig godt!

PS: Soleis har også utviklet to «apper» som er å finne i App Store. Appene kan brukes til å lære barn gangetabellen og klokka, både i digital og analog versjon, og fungerer både på Ipad og Iphone. I løpet av noen få måneder har selskapet solgt appene til 42 land – uten markedsføring av noe slag.

– Helt utrolig, sier Lillebråten, og lover at selskapet komme med flere apper på sikt.