Mona og Ingolf Aarseth slutter å drive bensinstasjonen YX Eidsvåg, også kjent som «Hydron», lørdag den 1. oktober i år.

– Vi hadde avtale med YX, og hadde et håp om at noen skulle ta over driften, men det håpet forsvant. Nå har YX signert ny avtale med forhandleren på Shell i Eidsvåg, og den gjelder fra 1. mars, forteller han til Driva. Fra 1. oktober og fram til 1. desember blir det drevet automatstasjon på YX, det vil si en ubemannet bensinstasjon der man bruker kort.

– Vi har hatt mange trofaste og kjekke kunder her på «Hydron». Det er trist at et kjent og kjært knutepunkt forsvinner. Folk har også gitt tilbakemelding om at det har vært kjekt å kunne velge mellom to stasjoner.

Ingolf vet ikke hva som skjer etter 1. desember. De står som medieeiere av stasjonseiendommen og er med og planlegger hva som skal skje videre etter at avtalen er gått ut.

– Hva som skjer med tomta og eiendommen vet vi ikke ennå. Om det blir en automatstasjon og hvilken type i så fall vet vi ikke.

Fire måtte sies opp

Ingolf Aarseth understreker at situasjonen som har oppstått ikke er slik de hadde tenkt:

– Vi gjør ikke dette frivillig. Det er en påtvungen løsning og vi synes det er veldig surt. Dette er ikke noe vi ønsker. Det er YX som har signert avtale med en annen og funnet denne løsningen. Vi fikk vite dette i juni og har fått frist til å avslutte den 1. oktober, og selger nå ut varebeholdningen. Hva som skjer med utstyret, som pumper, vet vi ikke, for skjebnen til stasjonen er uviss.

Det er fire som mister jobben på YX Eidsvåg: to som jobber fulltid og to som er der på deltid.

– De har fått oppsigelse. Det var sårt å formidle. Dette er ingen hyggelig situasjon. De ansatte har stått på til the bitter end og de har vært flinke medarbeidere.

Nesten 20 års drift

Ingolf og kona har drevet bensinstasjonen siden 1997. De siste fire åra har ikke utviklingen vært som ønsket på grunn av ulike omstendigheter, forteller Ingolf. Det som har gått veldig bra er drivstoffsalget.

– Det har vært en fin utvikling og et økende salg på drivstoff.

Det er en trist Ingolf som må erkjenne at slaget om bensinstasjonen er tapt:

– Vi vant ikke denne runden, og dette har vært en prosess som har tatt mye på. Jeg ønsket ikke at det skulle ende slik og jeg ønsker ikke å oppleve dette en gang til. Jeg liker ikke å legge ned, men å bygge opp virksomheter. Men en må ikke gi opp. En må brette opp ermene og finne på noe nytt. Vi håper nye virksomheter vil etablere seg i Eidsvåg, for vi ønsker at det skal være virksomhet og lys i vinduene. Håpet er å finne på noe som er positivt for Eidsvåg.