Helsedirektoratet lanserte denne uka en nasjonal kampanje om demens. I dag er om lag 42.000 av innbyggerne i Møre og Romsdal 65 år eller eldre. Internasjonale tall om forekomst av demens tilsier at drøyt 4000 av disse har demens. Statistisk sentralbyrå beregner at Møre og Romsdal i 2040 vil ha over 76.000 innbyggere på 65 år og over. Da vil Møre og Romsdal ha over 8000 personer med demens hvis forekomsten er den samme som i dag.

En ny kartlegging viser at det fremdeles er for lite åpenhet og mye skam forbundet med sykdommen. Pasienter og pårørende kommer ofte for sent i kontakt med helsetjenesten for informasjon og hjelp.

Målet med kampanjen er at folk skal snakke sammen om demens, og at man ved mistanke om demenssykdom oppsøker fastlegen tidlig for utredning og diagnostisering. Det gir mer tid til å planlegge årene som syk, og mulighet til å legge til rette for å leve best mulig med sykdommen. Tidlig utredning er også viktig for å utelukke andre sykdommer.

– Vi håper at flere skal ta samtalen om demens, slik at hjelpen kan komme raskere i gang, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

– Demens er ikke, slik mange tror, noe vi bare får når vi blir gamle. Demens er en hjernesykdom, og den kan ramme hvem som helst – både yngre og eldre.