Store mengder post flyttes fra jernbane til bil, opplyses i en pressemelding. En rekke tiltak er satt i verk, men det vil likevel bli forsinelser for postgangen.

De største utfordringene er knyttet til transportkapasitet fra og til Oslo. Store mengder gods må flyttes til alternative transporter, på grunn av problemer på jernbanestrekningene Oslo-Trondheim-Fauske. Det er også forsinkelser på Are-toget over Sverige til Narvik på grunn av flom på Kongsvingerbanen. Bergensbanen er også rammet, antakelig ut dagen (onsdag).

Posten planlegger for at forsinkelsene vil vare ut denne uka.

Post som rammes vil i hovedsak bli et døgn forsinket. A-post rammes i liten grad, fordi denne flys mellom landsdelene.