Med ansettelsen av Anne Grete Klokset som assisterenderådmann består nesten hele den administrative ledelsen i Nesset kommune avdamer i sin beste alder. Rådmann Liv Husby ser poenget i at det tidligere såmannsdominerte ledelsen på kommunehuset er i ferd med å bli overtatt avkvinner, men mener ingen av kommunens innbyggere behøver å bli skeptiske av dengrunn.

– Ingen av oss har brukt kvinnelist eller smilt oss tiljobbene. Vi er alle ansatt ut fra kvalifikasjonene våre. For 25 år siden haddedet trolig sittet fire menn rundt bordet her. Er det ikke like greit med damerda, smiler rådmannen.

Liv Husby er en av de ferskeste i det kvinnelige firkløveretsom nå skal kjøre det administrative løpet i kommunen. I morgen er det på dagenett år siden hun overtok som rådmann etter en annen kvinne, Rigmor Kjersem.Året har gått fort, og Husby trives i jobben som kommunens øversteadministrative leder. Mangeårig assisterende rådmann, Bjørn Stensjø, ønsker åpensjonere seg fra i sommer. Hans etterfølger blir Anne Grete Klokset som gårfra jobben som leder ved Nav-kontoret i kommunen. 1. september flytter hun enetasje opp. Klokset er jurist, og ser fram til å få bruk mer av de kunnskapenei sin nye jobb.

– Jeg har ingen programerklæring å komme med i dag. Gledermeg til å begynne og få være med på å lede en spennende kommune.

Rådmannen gjør noen organisasjonsmessige grep i forbindelsemed nyansettelsen. Tjenester som i dag er tillagt assisterende rådmann skalflyttes ut til enhetene. Dette uten at assisterende skal mangle arbeidsoppgaverav den grunn.

Vi har også bestemtoss for å la enheten for tekniske tjenester få større ansvar. Det nye navnet påenheten blir teknisk, samfunn og utvikling. Nåværende enhetsleder slutter nåtil helga. Det kom inn to søknader på jobben som hennes etterfølger. Det synesvi er for lite. Derfor blir jobben som enhetsleder lyst ut på nytt seinere iår. Da håper vi på enda flere kompetente søkere. Fram til ny person er ansatter oppmålingsingeniør Håvard Sørvik konstituert i stillingen.

Rådmannen sier teknisk i en periode framover vil være litt imanko på folk. Det kan resultere i at folk må vente litt lenger på å få utførtnoen kommunale tjenester.

– Ikke spesielt heldig i en tid på året der aktiviteten erstørst på dette området, men vi skal få ting på plass etter hvert.

Anne Karin Sjøli er den av damene med lengst fartstid somsjef på kommunehuset. Hun har vært ansatt som personalsjef i kommunen siden2002. Hun skal blant annet sørge for at 350 kommuneansatte skal ha ryddigeforhold på jobben.

– Jobben er allsidig. Jeg bidrar blant annet med tilretteleggingaav de årlige lønnsforhandlingene, og er den ansatte forholder seg til i forholdtil lover og regler i arbeidslivet.

Solfrid Svensli er heller ingen fersking i jobben. Tvert om.Etter å ha vært ansatt på kommunekassa i flere år ble hun ansatt som økonomisjefi 2008.

– Jeg har ansvaret for kommunens regnskap og skal sørge forat kommunen får inn inntektene sine. Økonomisjefen er også skatteoppkrever.Jobben betinger at jeg har god kontakt med både rådmann og øvrige enhetsledere.Av og til kommer også ordføreren innom for å diskutere ting.

De fire damene tror ikke de leder sine enheter på andremåter enn det menn ville ha gjort.

– Lederstilen er like forskjellig mellom kvinner som den ermellom menn. Nesset har jo flere års erfaring med en kvinne som øverstekvinnelige leder. Vi legger ikke opp til noen revolusjon på noe som helst vis,sier rådmannen.

– Hva er de største utfordringene for kommunen?

– Befolkningsutviklinga bekymrer litt. Vi er nede i 2986innbyggere nå. Skulle gjerne vært flere. Det vi som administrative leder måbidra til er å gjøre kommunen til et enda bedre sted å bo. I dag kan folk somønsker å kjøpe tomt i Hammervollhagen gjøre det for 50.000 kroner. Tenk det.Snart tar vi bort subisideringen. da dobles prisen. Likevel rimelig i forholdtil for eksempel Molde. Vi skulle gjerne hatt flere arbeidsplasser her, men måkonstatere at næringslivet ikke er voksende for tida, sier Liv Husby, AnneGrete Klokset, Anne Karin Sjøli og Solfrid Svensli.