Da Ragnvald Sørensen sa opp sin stilling som kateket i Nesset kommune, ble stillingen lyst ut på ny. Erling Sølvik, kirkeverge i Nesset, forteller til Driva at det var en søker på stillingen; Lynn Brakstad.

– Etter ansettelsesmøte tirsdag ble hun ansatt, men med en annen tittel; menighetspedagog, dette har med utdanninga å gjøre. Nyere retningslinjer krever mastergrad i kristendomsfaget om man skal ansettes som "kateket", sier han.

Brakstad jobber i dag som lærer på mellomtrinnet ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole.